Language thai.english
 
 
Links
เว็บทูบีนัมเบอร์วัน
เครือข่าย
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
Smart Teen Center
โรงพยาบาล/สถาบัน
กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานส่วนกลาง
ห้องสมุด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
TO BE NUMBER ONE Chonburi
TO BE NUMBER ONE TBKK
   
เพลง TO BE NUMBER ONE
 
เพลงประจำชมรม
TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
ประพันธ์โดย
คุณศรายุทธ สุปัญโญ
 
จำนวนผู้เข้าชม
VDO TCY 10 years celebration
VDO รายการ Fat Fact
VDO รายการ Sunday Eye
VDO Company Trip 2015
VDO Company Trip 2016
 
 
.ข่าวสารชมรม TO BE NUMBER ONE ทสึจิย่า
 
539 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ตรงกับวันที่ 1, 9, 24, 31)
 
538 สมาชิกชมรมฯเข้าร่วม พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อปกป้องบริษัทและพนักงานของเราให้พ้นจากยาเสพติดและอันตรายต่างๆ ในวันที่ 26 มกราคม 2561.
 
537 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม “MCC CSR คืนชีวาสู่ทะเลไทย” ด้วยการปลูกปะการัง, ปล่อยปูม้าและปลาฉลามทรายสู่ท้องทะเล ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 มกราคม 2561.
 
536 สำนักงานสาธารณสุขศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ระยองสมุทรปราการ และบริษัทอื่นๆ ในจ.ชลบุรี จำนวน 36 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งศึกษาดูงานเราเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการรณรงค์การบริหารจัดการสุขภาพฟันต้นแบบ ในจังหวัดชลบุรีของสมาชิกชมรมฯ ในวันที่ 25 มกราคม 2561.
 
535 สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT สัมภาษณ์ สมาชิกชมรมฯ เกี่ยวกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำปี พ.ศ. 2561 ณ บริษัททสึจิย่า ในวันที่ 23 มกราคม 2561.
 
534 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี ในวันที่ 23 มกราคม 2561.
533 คุณกาญจนาลัย และคุณคาเมดะ เข้ารับโลห์และใบประกาศ “Good Delivery Performance of 2017” จากบริษัท ยู-ชิน (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 13 มกราคม 2561.
532 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็ก และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya พร้อมทั้งได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของชมรมฯด้วย ในวันที่ 13 มกราคม 2561.
531 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบริษัทต่างๆ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya ในวันที่ 10 มกราคม 2561.
 
 
.สินค้าชมรม
หมอนพิงรูปผักทอง หมวกสาน กระเป๋าหูรูด
สินค้าทั้งหมด
หมอนพิงรูปหัวใจ
ชุดโต๊ะ+เก้าอี้มีฐาน
สินค้าทั้งหมดของชมรม...
 
.กิจกรรมชมรม
 
540 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ
539 สมาชิกชมรมฯเข้าร่วม พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อปกป้องบริษัทและพนักงานของเราให้พ้นจากยาเสพติดและอันตรายต่างๆ
538 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม “MCC CSR คืนชีวาสู่ทะเลไทย” ด้วยการปลูกปะการัง, ปล่อยปูม้าและปลาฉลามทรายสู่ท้องทะเล ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
537 สำนักงานสาธารณสุขศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ระยองสมุทรปราการ และบริษัทอื่นๆ ในจ.ชลบุรี จำนวน 36 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งศึกษาดูงานเราเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการรณรงค์การบริหารจัดการสุขภาพฟันต้นแบบ ในจังหวัดชลบุรีของสมาชิกชมรมฯ
536 สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT สัมภาษณ์ สมาชิกชมรมฯ เกี่ยวกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำปี พ.ศ. 2561 ณ บริษัททสึจิย่า
535 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี
534 คุณกาญจนาลัย และคุณคาเมดะ เข้ารับโลห์และใบประกาศ “Good Delivery Performance of 2017” จากบริษัท ยู-ชิน (ประเทศไทย) จำกัด
533 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็ก และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya พร้อมทั้งได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของชมรมฯด้วย
532 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบริษัทต่างๆ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya
531 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุร
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.