Language thai.english
 
 
Links
เว็บทูบีนัมเบอร์วัน
เครือข่าย
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
Smart Teen Center
โรงพยาบาล/สถาบัน
กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานส่วนกลาง
ห้องสมุด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
TO BE NUMBER ONE Chonburi
TO BE NUMBER ONE TBKK
   
เพลง TO BE NUMBER ONE
 
เพลงประจำชมรม
TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
ประพันธ์โดย
คุณศรายุทธ สุปัญโญ
 
จำนวนผู้เข้าชม
VDO TCY 10 years celebration
VDO รายการ Fat Fact
VDO รายการ Sunday Eye
VDO Company Trip 2015
VDO Company Trip 2016
 
 
.ข่าวสารชมรม TO BE NUMBER ONE ทสึจิย่า
 
561 นายจิรศักดิ์ เข้ารับมอบใบประกาศระดับประเทศ “โครงการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” มอบโดยนายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 30 เมษายน 2561.
560 ทสึจิย่าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแบดมันตันป้องกันยาเสพติด กับเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน ทาเคเบะที่สนามแบดมินตัน เอส คอร์ทอมตะ ในวันที่ 29 เมษายน 2561.
559 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ "ลด ละ เลิก สูบบุหรี่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ไม่ดีและมีผลต่อสุขภาพของตนเองและเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ของเรามีสุขภาพที่ดีและไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งจากการสูบบุหรี่ขอยุพิน กีรติพงศ์พันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลพานทอง. ในวันที่ 19,27 เมษายน 2561.
558 ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์อย่างพร้อมเพรียงกันที่โรงงาน ในวันที่ 11 เมษายน 2561.
557 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 10 เมษายน 2561.
556 นางวีณาฯ และนายธีรวัฒน์ได้เข้าร่วมโครงการ "งานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)" และได้รับใบประกาศในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสัตหีบสัตหีบจังหวัดชลบุรี ใวันที่ 9 เมษายน 2561.
555 ทสึจิย่ากับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2, บริษัทอื่นๆ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงาน "พี่น้องแรงงาน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ เทศกาลปีใหม่ 2561" เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยและป้องกันการจราจร อุบัติเหตุ ณ ลานอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ในวันที่ 5 เมษายน 2561.
554 ทสึจิย่าได้รับประกาศนียบัตร "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" จากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ได้ร่วมจัดบูธ "TO BE NUMBER ONE" ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 เมษายน 2561.
553 สำนักงานประกันสังคมจากทั่วประเทศเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อรับทราบการบริหารจัดการว่าพนักงาน
ของเรามีสวัสดิการชีวิตที่ดีมีคุณภาพและพนักงานมีความสุขใน TCY ในวันที่ 3 เมษายน 2561
552 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 และบริษัททสึจิย่า ชนะ บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด. ในเกมส์แรก 4 ประตูต่อ 1 ในวันที่ 1 เมษายน 2561.
 
.สินค้าชมรม
หมอนพิงรูปผักทอง หมวกสาน กระเป๋าหูรูด
สินค้าทั้งหมด
หมอนพิงรูปหัวใจ
ชุดโต๊ะ+เก้าอี้มีฐาน
สินค้าทั้งหมดของชมรม...
 
.กิจกรรมชมรม
 
562 นายจิรศักดิ์ เข้ารับมอบใบประกาศระดับประเทศ “โครงการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” มอบโดยนายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
561 ทสึจิย่าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแบดมันตันป้องกันยาเสพติด กับเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน ทาเคเบะที่สนามแบดมินตัน เอส คอร์ทอมตะ
560 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ "ลด ละ เลิก สูบบุหรี่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ไม่ดีและมีผลต่อสุขภาพของตนเองและเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ของเรามีสุขภาพที่ดีและไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งจากการสูบบุหรี่ขอยุพิน กีรติพงศ์พันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลพานทอง.
559 ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์อย่างพร้อมเพรียงกันที่โรงงาน
558 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร
557 นางวีณาฯ และนายธีรวัฒน์ได้เข้าร่วมโครงการ "งานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)" และได้รับใบประกาศในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสัตหีบสัตหีบจังหวัดชลบุร
556 ทสึจิย่ากับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2, บริษัทอื่นๆ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงาน "พี่น้องแรงงาน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ เทศกาลปีใหม่ 2561" เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยและป้องกันการจราจร อุบัติเหตุ ณ ลานอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุร
555 ทสึจิย่าได้รับประกาศนียบัตร "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" จากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ได้ร่วมจัดบูธ "TO BE NUMBER ONE" ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจจังหวัดชลบุรี
554 สำนักงานประกันสังคมจากทั่วประเทศเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อรับทราบการบริหารจัดการว่าพนักงาน
ของเรามีสวัสดิการชีวิตที่ดีมีคุณภาพและพนักงานมีความสุขใน TCY
553 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 และบริษัททสึจิย่า ชนะ บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด. ในเกมส์แรก 4 ประตูต่อ 1
 
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.