Language thai.english
 
 
 
 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
22 มิถุนายน 2561

Mr.Hiroaki Ohara เข้ารับโล่ห์ องค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 มอบโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

 
 
       
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....